Pengefrihet


Pengefrihet vil si at man selv kan velge hvilke betalingsmidler man bruker og at ulike betalingsmidler ikke blir diskriminert gjennom lover og regler. Pengefrihet er viktig for å få slutt på stadig økende forskjeller mellom fattige, middelklassen og de rike.

Pengesystemet vi benytter i Norge, fiat-penger, gir de som har mye fra før store fordeler. De som allerede sitter på verdier i eiendom eller aksjer får lettere tilgang på lån og med gunstigere betingelser. Når et lån blir gitt av en bank skapes det nye penger ut av intet. (Ja, dette er faktisk riktig. Svært få er klar over dette.) De nye pengene blir ofte brukt til å kjøpe opp enda mer eiendom eller aksjer. Eiendommene og aksjene blir kjøpt til gamle priser før de nye pengene begynner å sirkulere. Når pengene etter hvert sprer seg rundt skaper de inflasjon og presser opp prisene i eiendoms- og aksjemarkedet. Men også prisene på andre varer og tjenester stiger på grunn av den økte pengemengden som nå sirkulerer i samfunnet. Denne prisstigningen gjør at alle lån, sparepenger og lønninger blir mindre verdt. Det hele har en omfordelende effekt. Verdi overføres fra de uten lån til de med lån og de som ikke får tilgang på de gunstige lånene blir fattigere. Denne omfordelingen kalles Cantillon-effekten.

Et godt eksempel på alt dette er når Norges Bank satte ned styringsrenta til 0 prosent under koronapandemien (2020-2021). Det førte til at det ble tatt opp nye lån i et stort tempo. Pengemengden norske kroner økte på to år, fra januar 2020 til januar 2022, med over 25%. Prisene på eiendom steg kraftig. Indeksen på Oslo Børs det samme. Etter hvert spredde de nye pengene seg rundt i samfunnet og presset opp prisene på alt av varer og tjenester. Vi fikk høy inflasjon (selv om Norges Bank tilsynelatende ikke skjønner sammenhengen mellom økt pengemengde og inflasjon). Nesten alle, unntatt de som fikk tilgang på de gunstige lånene for å kjøpe opp flere eiendeler før prisene steg, ble fattigere.

Denne effekten er ikke noe vi bare ser i spesielle tilfeller som under pandemien. Dette skjer hele tiden, bare ikke i like stor grad. Utslagene, og forskjellene mellom fattige, middelklassen og de rike, blir uansett enorme over tid. For å få slutt på dette må et hvert individ få mulighet til å velge bort fiat-penger og inflasjonspolitikk. Friheten til å velge et annet betalingsmiddel tvinger også sentralbanken til å føre en fornuftig pengepolitikk.

«JA TIL PENGEFRIHET» ER EN IDEELL ORGANISASJON SOM ARBEIDER FOR PENGEFRIHET I NORGE

For å få til pengefrihet ønsker vi oss følgende endringer:


ANBEFALT LITERATUR

Vi anbefaler følgende bøker for å lære mer om problemene med dagens pengesystem og konsekvensene av dette:Ja til Pengefrihet
pengefrihet@pengefrihet.no
Org.nr. 932 190 087Made with   by ThemeWagon