Ja til Pengefrihet


Pengefrihet vil si at man selv kan velge hvilke betalingsmidler man bruker og at ulike betalingsmidler ikke blir diskriminert gjennom lover og regler. Pengefrihet er viktig for å få slutt på stadig økende forskjeller mellom fattige, middelklassen og de rike.

Pengesystemet vi benytter i Norge, fiat-penger, gir de som har mye fra før store fordeler. De som allerede sitter på verdier i eiendom eller aksjer får lettere tilgang på lån og med gunstigere betingelser. Når et lån blir gitt av en bank skapes det nye penger ut av intet. De nye pengene blir ofte brukt til å kjøpe opp enda mer eiendom eller aksjer. Eiendommene og aksjene blir kjøpt til gamle priser før de nye pengene begynner å sirkulere. Når pengene etter hvert sprer seg rundt skaper de inflasjon og presser opp prisene i eiendoms- og aksjemarkedet. Men også prisene på andre varer og tjenester stiger på grunn av den økte pengemengden som nå sirkulerer i samfunnet. Denne prisstigningen gjør at alle lån, sparepenger og lønninger blir mindre verdt. Det hele har en omfordelende effekt. Verdi overføres fra de uten lån til de med lån. De som ikke får tilgang på de gunstige lånene blir fattigere. Denne omfordelingen kalles Cantillon-effekten.

Et godt eksempel på alt dette er når Norges Bank satte ned styringsrenta til 0 prosent under pandemien (2020-2021). Det førte til at det ble tatt opp nye lån i et stort tempo. Pengemengden norske kroner økte på to år, fra januar 2020 til januar 2022, med over 25%. Prisene på eiendom steg kraftig. Indeksen på Oslo Børs det samme. Etter hvert spredde de nye pengene seg rundt i samfunnet og presset opp prisene på alt av varer og tjenester. Alle, unntatt de som fikk tilgang på de gunstige lånene, ble fattigere.

Denne effekten er ikke noe vi bare ser i spesielle tilfeller som under pandemien. Dette skjer hele tiden, bare ikke i like stor grad. Utslagene, og forskjellene mellom fattige, middelklassen og de rike, blir uansett enorme over tid. For å få slutt på dette må et hvert individ få mulighet til å velge bort fiat-pengene og inflasjonspolitikken. Friheten til å velge et annet betalingsmiddel tvinger også sentralbanken til å føre en fornuftig pengepolitikk.


«Ja til Pengefrihet» er en ideell organisasjon som arbeider for pengefrihet i Norge. For å få til pengefrihet ønsker vi oss følgende endringer:

Fjerne MVA på investeringsprodukter av gull, sølv og andre edle metaller

Merverdiavgift på kjøp av gull, sølv og andre edle metaller er et stort hinder for å benytte disse som penger i Norge. Ønsker man å oppbevare større verdier i edle metaller bør det være mulig å kjøpe barrer og andre investeringsprodukter uten merverdiavgift. Det er fritak for mynter i dag, men kostnaden ved å kjøpe mynter kan bli høy i forhold til metallverdien.

Fjerne gevinstbeskatning på gull, sølv og kryptovaluta (fungible tokens som Bitcoin og Ethereum)
Skal ulike betalingsmidler konkurrere fritt med hverandre er det viktig at ikke alternative penger belastes med skatt på "gevinst" som ofte bare har oppstått på grunn av inflasjon i norske kroner. Vi ønsker derfor at gull, sølv, kryptovaluta (fungible tokens som Bitcoin og Ethereum) og fond som investerer i disse aktiva fritas fra gevinstbeskatning.

Fjerne formueskatt på gull, sølv og kryptovaluta (fungible tokens som Bitcoin og Ethereum)
For et samfunn er det viktig at penger har en stabil verdi over tid. For det enkelte individ er det viktig å kunne lagre verdi til senere uten å måtte gjøre dette gjennom investeringer med ulik grad av risiko. Lagring av verdi fungerer dårlig når man hvert år må gi fra seg litt av sparingen sin til staten. Formueskatten tvinger oss derfor til å spare i aksjer og eiendom, som har risiko men som gir avkastning, i stedet for i sunne penger. Dette fører igjen til at prisene på aksjer og eiendom blir unormalt høye og det blir vanskeligere å få kjøpt sin egen bolig. I et samfunn med pengefrihet trenger man ikke formueskatt for å unngå de økte forskjellene som skyldes fiat-penger og inflasjonspolitikk.


Anbefalt litteratur for å lære mer om problemene med dagens pengesystem og konsekvensene av dette:
Fraudcoin - 1000 år med inflasjon som politikk
Broken Money

Andre kilder til informasjon:
WTF Happened In 1971?
Dette er en side som ved hjelp av grafer viser utviklingen i Amerikansk økonomi etter 1971, da president Nixon tok verden av gullstandarden, sammenlignet med perioden før.

GullSølvBitcoin
Fix the Money, Fix the WorldJa til Pengefrihet
pengefrihet@pengefrihet.no
Org.nr. 932 190 087