Money Master The Game – Sammendrag

Mine tanker om boken 

Målet til Tony Robbins med denne boken er å: ”Gi deg enkle strategier og prinsipper som du kan ta i bruk, slik at du får en garantert inntekt resten av livet ditt, uten at du jobbe igjen. Ekte økonomisk frihet.” Om du er interessert i å lære mer om investering og personlig økonomi, er dette absolutt en bok du burde lese. Både som ekspert og nybegynner.

Den er lettlest, motiverende og godt illustrert gjennom spennende historier. Del 6 av boken er uten tvil den aller beste delen. Her har Tony Robbins intervjuet de 50 viktigste finansmilliardærene i verden og spurt om deres råd til hvordan den gjennomsnittlige investoren kan lykkes, i en verden hvor den har alle odds imot seg. 11 av disse intervjuene (Carl Icahn, Waren Buffett, John C Bogle og Ray Dalio) er inkludert i en kort-versjon. Jeg mener at del 6 alene er verdt å kjøpe boken! Du kommer mest sannsynlig aldri til å få møte disse menneskene og ha muligheten til å lære direkte av de, men du kommer veldig tett innpå de allikevel gjennom denne boken.

Boken er basert på disse intervjuene, og gir deg derfor et godt grunnlag til visdom fra de aller beste, slik at du kan bli en ”INSIDER”. Del 5 av boken, hvor Tony Robbins legger fram Ray Dalio sin ”all weather portfolio,” må tas med en klype salt, ettersom dette er en portefølje for å begrense volatilitet og risiko. De siste 40 årene har også vært en periode med fallende renter som har gitt obligasjonstunge porteføljer en høy avkastning. Nå er rentene derimot så lave at det kan tenkes at vi ikke kommer til å se det samme bull-markedet i obligasjoner framover som vi har sett. Andre ser heller ikke på gull som en investering, men spekulasjon. Men les boken selv, og kom opp med din egen mening.

Boken er lang, men noen deler av boken er mindre aktuelle for norske investorer, så dette trenger du ikke bruke like mye tid på. Money Master The Game består av 7 ulike deler på veien til økonomisk frihet. (Om du ikke vil lese hele sammendraget av boken, sørg i hvert fall for å lese del 6)

Ved å klikke på linken under, kan du få Money Master The Game eller 2 andre lydbøker helt gratis til din smarttelefon: http://amzn.to/1MdPj2K

(Om du klikker på linken over og følger de enkle stegene, får du 2 gratis lydbøker til din smarttelefon og jeg får en liten kompensasjon av Amazon. Det er vinn vinn for oss begge! Du får med andre ord kunnskap verdt 600 kr gratis. Se slutten av dette innlegget om du trenger hjelp til dette.)

Bokens 7 deler

Del 1. Ta den viktigste økonomiske beslutningen i ditt liv

I denne delen tar Tony Robbins for seg viktigheten om å skifte fokuset fra å være en forbruker til å bli en eier. Dette gjør du gjennom å bli en investor. Deretter må du bestemme deg for en %-vis sats av din inntekt, som du skal sette av til din framtid. I denne delen snakker også Tony Robbins om et konsept som han kaller: Save more tomorrow. Dette går ut på at den %-vise satsen skal økes over tid, ved eventuelle lønnsøkninger og bonuser. Han forsøker å formidle at det er viktig at du kutter dine kostnader, øker din inntekt og investerer denne differansen. Du har nå laget deg en pengemaskin som jobber for deg, til og med når du sover.

Del 2. Bli en insider

Før du begynner å investere, må du kjenne til spillereglene i investeringsuniverset. I denne delen ramser Tony Robbins opp 9 ulike myter om investering. Det er ikke alle disse mytene som er like aktuelle for oss Norske investorer, så jeg skal bare nevne de viktigste.

Myte 1: Invester hos oss, vi slår markedet

Over 96% av aktivt forvaltede aksjefond klarer ikke å slå markedet over tid. I denne myten forsøker Robbins å understreke at den beste løsningen for den gjennomsnittlige investoren er å eie et passivt indeksfond med lave kostnader, som speiler markedets avkastning. Se for deg at du sitter å spiller Blackjack og du får 2 kort som til sammen blir 20. Du blir så spurt av dealeren om du vil ha et nytt kort. “Såklart ikke”, svarer du kontant Bare en idiot ville ha gjort det. Da har du faktisk 8% sannsynlighet for å vinne, altså dobbelt så høy sannsynlighet som det er å velge riktig fond til sammenligning. Allikevel velger folk å kjøpe aktivt forvaltede fond.

Myte 2: Kostnader er ikke viktig

Her illustrer Robbins at selv en liten differanse i %-vise forvaltningskostnader mellom fond har ekstremt store forskjeller når man sammenligner de i faktiske kronebeløp over tid. Han har gjort grundig research, og funnet ut at gjennomsnittskostnaden i et aktivt forvaltet aksjefond er nærmere 2-3%. Om du synes dette høres ut som en lav pris å betale, sjekk her.

Per, Pål og Espen er 20 år og har 50 år igjen til pensjonsalderen. De investerer hver 100.000 kr og lar denne porteføljen vokse uten å ta noe ut. De oppnår alle den samme avkastningen på 7% årlig.

Ola eier et aktivt forvaltet fond med en forvaltningskostnad på 3%. Per eier et aktivt forvaltet fond med en forvaltningskostnad på 2%. Pål har et aktivt forvaltet fond som har en årlig forvaltningskostnad på 1,5%. Espen derimot eier et passivt indeksfond med en forvaltningskostnad på 0,3%.

Etter 50 år, kan du se forskjellen i faktisk beløp:

Ola har en portefølje med verdi (1+(7%-3%))^50 = kr 710 668

Per har en portefølje med verdi (1+(7%-2%))^50 = kr 1 146 740

Pål har en portefølje med verdi (1+(7%-1,5%))^50 = kr 1 454 196

Espen har en portefølje med verdi (1+(7%-0,3%))^50 = kr 2 559 888

Etter 50 år har du nesten 4-doblet avkastningen din gjennom å eie et passivt indeksfond fremfor å eie et aktivt forvaltet fond med kostnader på 3%. Dette viser hvor viktig det er for deg å tenke på kostnader når du investerer.

Myte 3 Det du ser er det du får

I denne myten forklarer Robbins at noen fondsselskaper markedsfører sine stjernefond ved gjennomsnittlig årlig avkastning. Si at du har investert 100.000kr i et fond, så dobler dette seg året etter, slik at du nå har 200.000kr. Så faller markedet med 50% slik at verdien på fondet ditt har falt til 100.000kr igjen. Du har dermed ikke oppnådd noe avkastning. Allikevel markedsføres noen fond som: (100%-50%)/2 = 25% gjennomsnittlig årlig avkastning.

Myte 4 Jeg er din rådgiver, jeg er her for å hjelpe deg

Som nye investorer, påvirkes vi av vår rådgiver i banken med tanke på hvor vi skal plassere pengene våre. Denne rådgivningen er strukturert inn mot produkter som er lønnsomme for bankene, og ikke for deg som investor. Robbins referer til en studie gjort av Morningstar i 2009 som viste at 49% av fondsforvaltere ikke engang investerte i sitt eget fond de forvaltet. Hvis ikke de selv har tro på sitt eget fond, hvorfor skal jeg ha det da? Spør Robbins.

Myte 9 Løgnene vi forteller oss selv

Det er bare mulig å nå økonomisk frihet om vi slutter å lyve til oss selv. Vi har alle noen unnskyldninger og historier som vi forteller til oss selv, som begrenser troen vår på at vi kan oppnå det vi vil. Du må unngå disse historiene, ta ansvar for ditt liv og handle deretter. Istedenfor å henge deg opp i faktorer du ikke har noen påvirkning på, fokuser på de områdene som du kan gjøre noe med.

Del 3. Hva er prisen på drømmen din?

I denne delen av boken, prøver Tony Robbins å understreke hvor viktig det er å tallfeste et kronebeløp som du er nødt til å opparbeide deg, for å oppnå den økonomiske situasjonen du ønsker. Beløpet du du trenger, er ofte mye lavere enn du tror. Se for deg at du sier at du drømmer om å ha 10 millioner på kontoen din. Så spør Robbins, hvorfor ønsker du disse 10 millionene? Du svarer: ” Jeg vil ha nok penger investert til å dekke kostnadene til min nåværende livsstil.”

Da trenger du kanskje ikke 10 millioner. Robbins prøver å bryte ned drømmen din til forskjellige stadier for å gjøre den oppnåelig. På samme måte som i myte 9, har folk en tendens til å tenke på et alt for stort tall når de skal regne på hvor mye de trenger å ha investert for å nå sin økonomiske drøm. Da ender det ofte opp med at folk gir opp før de har begynt. Du finner ditt beløp ved å spørre deg selv; ”Hvilken livsstil ønsker jeg å ha, og hvor mye koster denne livsstilen.” Om du ønsker en livsstil som koster 200.000 kr i året, trenger du ikke å ha 10 millioner kr investert. Du trenger: 200.000 * (1/5%) = 4.000.000kr investert (gitt en realavkastning på 5% årlig).

Her er de 5 ulike nivåene av økonomiske drømmer Robbins har tatt for seg: Finn ut dine tall ved å multiplisere dine årlige utgifter med 20

Økonomisk trygghet – Lån, regninger, mat, transport og forsikringer (Betalt for resten av livet)

Økonomisk vitalitet – Utgiftene over + halvparten av klær, underholdning og restaurant utgifter.

Økonomisk uavhengighet – Alle dine utgifter til din nåværende livsstil.

Økonomisk frihet – Økonomisk uavhengig + 2-3 drømmer du ønsker oppnådd i framtiden.

Absolutt økonomisk frihet – Utgifter over + alle dine økonomiske drømmer.

Del 4. Ta den viktigste investeringsbeslutningen i livet ditt

Gitt at du nå har bestemt deg for å investere i et passivt indeksfond. Du har med det tatt et valg som som gir deg en fordel, og ikke de store kapitalforvaltningsselskapene. Nå har du blitt en ”Insider” og spillet har offisielt begynt! Deretter må du bestemme deg for hvor mye av din portefølje som skal være investert i hvilke investeringsklasser.

Det er 3 verktøy investorer har for å minimere sin risiko og maksimere muligheten for avkastning, ifølge David Swensen (mannen som forvalter Yale sin 100-milliard portefølje)

 1. Security selection – Hvilke aksjer du skal kjøpe?
 2. Market timing – Når skal du kjøpe?
 3. Asset allocation – Hvordan din portefølje er sammensatt?

Punkt 3 er det viktigste ifølge Swensen. Det forklarer over 100% av avkastningen i investeringsverdenen. Mer enn 100%, på grunn av kostnader, skatter og tap som skjer gjennom aksjeplukking og markedstiming. Dette drar ned din sannsynlighet for å oppnå langsiktig avkastning. Asset allocation går ut på å dele opp din kapital og plassere den ut over forskjellige investeringsklasser som; Amerikanske aksjer, fremvoksende markeder, rentemarked, eiendom, råvarer, kontanter og obligasjoner. Sammensetningen som er riktig for deg, avhenger av dine mål, toleranse for risiko og tidshorisont. Er du ung bør din portefølje inneholde mer aksjer enn renter/obligasjoner og motsatt om du er eldre.

Del 5. Oppside uten nedside

I denne delen av boken snakker Tony Robbins om viktigheten av å beskytte kapitalen din og samtidig ha en høy oppside, uten at dette må bety økt risiko. Her har Tony Robbins intervjuet Hedgefond-forvalter Ray Dalio(som forvalter 70 Milliarder dollar) og fått hans prosentvise fordeling av porteføljen som blir omtalt som ”The all weather portfolio”. Ifølge Dalio kan man ikke vite hvilke økonomiske årstider som kommer til å inntreffe og har derfor skapt en portefølje som skal levere resultater uansett hva som skjer i markedet: De fire økonomiske årstiden er: Inflasjon, deflasjon, høy økonomisk vekst og resesjon.

Tony Robbins har testet denne porteføljen bakover i tid de siste 30 årene, porteføljen hadde en årlig avkastning på 9,7%, tjent penger i 86% av årene, og med den største negative avkastningen under finanskrisen på -3,9%. Porteføljen består av 30% aksjer, 40% i langsiktige statsobligasjoner, 15% i mellomlangsiktige statsobligasjoner, 7,5% i gull og 7,5% i råvarer.

Del 6. Invester som de 0,01% beste – Milliardærens manual

I denne delen følger en intervju-del hvor Tony Robbins spør de aller største milliardærene innenfor finans spørsmål som: Kan den gjennomsnittlige investoren fortsatt vinne? Hvordan kan den individuelle investoren ha en fordel i dagens volatile marked? Hva er de største utfordringene i markedet i dag, og hvor er de største mulighetene? Det aller viktigste spørsmålet som Tony Robbins stilte de alle var: Hvis du ikke kunne etterlate noe av din formue til barna dine, men bare en portefølje eller et sett av økonomiske prinsipper for å gi dem en fordel, hva ville det ha vært?

Svarene de kom med var verdt en mastergrad i finans og bedre enn noen som helst utdannelse innenfor økonomi, ifølge Robbins. De ønsket alle å bidra til at den individuelle investoren skulle få en fordel i dagens investeringsunivers. Jeg har valgt ut 3 av de 11 Intervjuene som jeg har laget et kort resume av under.

David Swensen – Den beste investoren du ikke har hørt om

Sjef for Yale universitetets portefølje, som han har økt fra 1 milliard til 23,9 milliarder dollar på 10 år. Swensen sin modell går ut på å dele opp porteføljen i ca. 6 like deler, investere dette på ulike investeringsområder og rebalansere årlig. Dette er en langsiktig portefølje-strategi som fokuserer sterkt på å eie aksjer, ettersom dette er den aktiva-klassen som historisk har gitt best avkastning.  Han mener at det er en dårlig ide å investere i aktivt forvaltede aksjefond, fordi forvaltningskostnadene som tas er i konflikt med og reduserer den realiserte avkastningen til investoren over tid. Det eksisterer derfor en interessekonflikt. Jo høyere inntekter til fondsselskapet, jo lavere blir avkastningen til investoren.

De aktivt forvaltede 4-5 stjernefondene hos for eksempel Morningstar, er fondene som har gjort det bra, ikke de som kommer til å gjøre det bra. Det å jakte meravkastning er et tapsprosjekt ifølge Swensen. Du bør heller eie et passivt fond med lav kostnad og eie hele markedet. Gjør du det på denne måten, er det du som investor som har fordelen, og du kommer til å vinne. Du betaler minimalt med kostnader og du prøver ikke å slå markedet. Du har også en skattefordel, ettersom at det blir mindre transaksjonskostnader som følge av kjøp/salg og det utløses ikke gevinstskatt ved realisasjon. Eier du et indeksfond har du også den ultimate diversifiserings-gevinsten(spredt risiko), ettersom du eier hele markedet og kun står ovenfor markedsrisikoen.

Yale modellen består av: 55% aksjer (30% Amerikanske aksjer, 15% Utviklede markeder Europa + Japan, 10% Fremvoksende markeder)  15% eiendom (REIT eiendomsfond) 30% i obligasjoner (15% statsobligasjoner, 15% inflasjons beskyttede statsobligasjoner). Aksjer er kjernen i porteføljer som har en lang tidshorisont. Om kapitalismen funger som den skal, vil aksjer uten tvil være den aktiva-klassen som produserer høyest avkastning. Det er ikke slik fra år til år, ettersom det også er den aktiva-klassen som er mest volatil. Eiendom er ganske lik aksjer med litt lavere forventet avkastning og noe mindre risiko og volatilitet. Deretter består den av 30% Statsobligasjoner for å redusere litt av de kortsiktige svingningene.

John C Bogle – Mannen som skapte det første indeksfondet

Han er regnet som en av de 4 viktigste investeringsgigantene gjennom det 20. Århundre. Ifølge Robbins har han gjort mer for den individuelle investoren enn noen annen gjennom tidene. Jack Bogle startet opp Vanguard i 1974, som kanskje er det aller mest kjente forvaltningsselskapet av indeksfond i verden. Tidligere var indeksfond bare en akademisk teori som fantes på ulike universiteter. Men John C Bogle veddet hele selskapet sitt på at det var indeksfond som var fremtiden innenfor investering. Investorer som en gruppe kan ikke slå markedet, de er markedet, forklarer Jack Bogle.

Det finnes ingen permanente gode porteføljeforvaltere, de kommer og går. ”I investeringsuniverset er det ekstremt mye flaks i forhold til dyktighet”, utdyper han. Investering er 95% flaks og 5% dyktighet. Selv om et fond har hatt 20% avkastning, så betyr det ikke at det fortsatt kommer til å gi 20% avkastning, det er latterlig mener Bogle.

”Om du plasserer 1024 mennesker i et rom og ber dem om å ta myntkast, så vil en av disse komme til å få krone 10 ganger på rad. Du tenker, for en heldig fyr. I finansbransjen kalles han et geni. Du kan til og med få gorillaer til å gjøre det samme, og resultatet hadde blitt helt likt” forklarer Bogle.

Investorer som en gruppe er gjennomsnittlige og alt for mange individuelle investorer betaler alt for mye for å være gjennomsnittlig. Ved et aktivt forvaltet fond er gjennomsnittskostnaden 2-3%, derfor vil et marked som gir 7% avkastning bare gi 4-5%. Ved et indeksfond som koster 0,3 vil du få 6,7% av avkastningen. Det høres kanskje ikke så mye ut, men dette har mye å si for din langsiktige avkastning. (Se utregning lenger oppe under myte 2).

Som Bogle sier: Du stiller med 100% av kapitalen, du tar 100% av risikoen, men får bare 30-40% av avkastningen. Fondsselskapet tar med andre ord 60-70% av avkastningen selv.

Råd/prinsipper fra Bogle som er verdt å tenke på:

 • Velg din “asset allocation” slik at den stemmer overens med dine mål og risiko.
 • Diversifiser og spre din aksjeeksponering gjennom lavkostnads indeksfond
 • Ikke prøv å trade eller spekulere i kortsiktige svingninger. Kjøp kvalitetsselskaper og bli sittende.
 • Ikke les om aksjetips i finansmediene, det er bare støy for en investor
 • Som en tommelfingerregel, ha like mye % av din portefølje som din egen alder i obligasjoner/rentemarkedet. Er du ung, kan du ha 100% aksjer om du har høy risikotoleranse.
 • Ikke bruk for mye tid på det å investere, du kommer uansett til å få markedsavkastningen +/- noe. (Mest – om du prøver å slå markedet gjennom timing og seleksjon). Bruk heller tid på å investere i deg selv. Om du bruker hele dagen din på å prøve å trade aksjemarkedet, mener han at du burde skaffe deg et liv. Ta med barna dine ut i parken, kona di ut på middag eller les en god bok.

Warren Buffett – Orakelet fra Omaha

Kanskje den aller mest kjente investoren i det 20. århundre. Administrerende direktør for investeringsselskapet Berkshire Hathaway. Den 3. Rikeste mannen i verden. Robbins fikk et kort intervju med Buffett. Han sa; Tony jeg har sagt alt en person kan si om investering. Allikevel spurte Robbins om hvilken portefølje han ville etterlatt til familien sin dersom han ikke kunne etterlatt penger til de. Det er så enkelt, svarte Buffett; Indeksfond er veien å gå. Invester i de beste bedriftene på en kostnadseffektiv måte og hold på de i lang tid. Hans asset allocation var som følger: 90% i et lavkost s&p 500 indeksfond og 10% i statsobligasjoner.

Dette er fremgangsmåten for å oppnå en høy avkastning på lang sikt mener Buffett. Buffett var så sikker i sin sak på dette at han inngikk et veddemål med et magasin, om at ingen av de 5 beste hedgefondene i verden kom til å slå s&p 500`s avkastning over en 10-årsperiode.

Del 7 Gjør det, nyt det og del det.

I den siste delen av boken snakker Tony mye om viktigheten av å gi til veldedige formål. I dag finnes det over 90% i verden som tjener mindre enn deg, og disse hadde gjort hva som helst for å være i dine sko. Om du ikke gir 100kr av en tusenlapp til noen som virkelig trenger det, så kommer du heller ikke til å gi 100.000kr av en million.

Robbins er optimistisk om at verden kommer til å bli et bedre sted for alle. Uansett om du følger hans strategier for å få en bedre økonomisk framtid eller ikke, så ser framtiden lys ut. Det skjer mange ting på den teknologiske fronten som gir grunn til å bli optimistisk om årene som kommer. Robbins ønsker også å understreke hovedgrunnen til at folk ønsker å oppnå økonomisk frihet. Folk ønsker å ha friheten til å bruke livet på det som gir oss mening. Vi ønsker å oppnå økonomisk frihet for å få et bedre liv selv, men også for å kunne dele mer med andre.

Har du lyst på denne lydboken eller 2 andre lydbøker gratis til din smarttelefon?

Når jeg leser bøker bruker jeg Amazon sin lydboktilbyder Audible. Audible har det beste utvalget av lydbøker med over 180.000 bøker å velge mellom. De bøkene som er tilgjengelige på biblioteket, låner jeg der gratis. Men de bøkene som ikke finnes på biblioteket, hører jeg gjennom Audible sin app på mobilen min. Audible er en tjeneste hvor du får en ”credit” hver måned, som du kan bruke til å få den lydboken du vil. Dette koster omtrent 125 kr i måneden, som er en god deal for bøker som til vanlig koster fra 300-400 kr i butikken. Jeg har brukt denne tjenesten nå i 3. måneder og er superfornøyd! Du trenger ikke å betale noe for å få de 2 lydbøkene under prøveperioden som nevnt i innlegget over.

Bare følg oppskriften under, last ned bøkene til din smarttelefon og avslutt abonnementet helt enkelt like etterpå. Bøkene er dine det øyeblikket du har lastet de ned, selv om du avslutter tjenesten. Jeg vil allikevel anbefale deg å bruke denne tjenesten videre som jeg gjør. Det å få en ny bok hver måned, og bestemme deg for å lese denne til neste bok kommer, er den aller viktigste investeringen du kan gjøre, nemlig å øke din egen kunnskap. På denne måten kan du raskere øke din inntekt, som igjen korter ned tiden det vil ta for deg å oppnå din økonomiske frihet. 

 1. Klikk på linken under
 2. Klikk på ”Start your free trial” til høyre
 3. Klikk ”Create Amazon account” (om du ikke allerede har en Amazon konto)
 4. Velg de lydbøkene (audible) du ønsker å laste ned på Amazon, du får 2 gratis
 5. Last ned Audible appen på din smarttelefon
 6. Bøkene er dine, selv om du avslutter tjenesten 

Få 2 gratis lydbøker til din smarttelefon her: http://amzn.to/1MdPj2K

Her finner du boken Money Master The Game: http://amzn.to/1LiwzUX

Neste bok ut er How to win friends and influence people av Dale Carnegie. En av de mest populære bøkene om personlig utvikling noen gang skrevet.

– Pengefrihet

 

3 thoughts on “Money Master The Game – Sammendrag”

 1. Da ble det to gratisbøker på meg, hvorav den første MONEY Master the Game! Har hatt Audible-abonnement tidligere, så jeg ble overrasket da det viste seg at jeg faktisk kunne benytte meg av tilbudet, og at det ikke kun gjaldt nye kunder. 🙂

  1. Hei!

   Jeg har vært på påskeferie i karibien, så beklager sent svar.

   Godt å høre! Jeg er hvertfall veldig fornøyd med audible-tjenesten. Det er ofte veldig travle hverdager og liten tid til lesing. Derfor er nedlastede bøker i lydbokform perfekt om man er i bilen, på bussen eller på joggetur. Det er stort sett der jeg leser mine bøker.

   Etter at jeg hadde lest boken satt jeg igjen med masse nyttig kunnskap. I tillegg er det Tony Robbins selv som fremfører del 1 og 7 av boken og hans stemme er utrolig motiverende og inspirerende. Såklart finnes det endel i boken som er diskutabelt, men alt i alt en bok som er verdt å lese. Håper du finner boken hjelpsom!

   Ha en fin dag videre
   mvh pengefrihet

  2. Da fungerer det tydeligvis for gamle kunder også. Var ikke klar over dette selv! Tusen takk for den infoen Banjosnorkel 🙂
   Da er det bare å benytte seg av audible folkens og prøve ut tjenesten. Er ikke feil med 2 gratis lydbøker under prøveperioden!

   Mvh pengefrihet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *