Investering

  • Langt tidsperspektiv
  • Investerer 100% av min kapital i aksjer/fond
  • Jeg har hele min investeringsportefølje plassert i KLP AksjeVerden
  • Dette er ikke en kjedelig portefølje!
  • Jeg eier verdens aller beste selskaper indirekte til en veldig lav kostnad.

 

 

Disclaimer: Dette er på ingen måte å se på som tips til hvordan din portefølje skal se ut. Min portefølje er basert på min egen strategi, min tidshorisont og min toleranse for risiko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *